Knotten van wilgen

Net op het randje van het winterseizoen en na de houtkant krijgen de wilgen een knotbeurt. Ze kunnen elk jaar gesnoeid worden, maar meestal gebeurt het om de drie tot  vijf jaar. Het is belangrijk dat we minstens die regelmaat aanhouden. Als de wilgen te lang doorschieten scheuren de takken en ook de stammen uit.  Het gevolg is dat de boom sterft. Dat willen we zeker niet. Om deze bomen gezond te houden, knotten we ze volgens een schema. In één van de bijgaande foto’ zie je ook dat we hulp krijgen van Ed of Willem bever, maar hij heeft zich van boom vergist. Hij plantte zijn tanden in een vlier.

Ook hier gebruiken we het gehakseld hout om de paden begaanbaar te houden. Het natte najaar heeft toch wel wat voor uitgespoelde paden gezorgd en de naakte grond drassig gemaakt. Het houthaksel is dus nog altijd welkom.

Nog even en we belanden in het volle winterseizoen en treedt de diepe rust in.