Monitoring

Monitoring

Monitoring…(ook met externe partijen)

Een onderbouwd beheer steunt op een grondige kennis van het gebied.

Daarom worden op een systematische manier de grondwaterstand, vegetatie, herpetofauna, invertebraten, zwammen en dergelijke in de gebieden gemonitord…(en ook omdat we zelf nieuwsgierig zijn).

Verder zijn we actief in het internationale vogelringnetwerk, waardoor we ook te weten komen wat onze vogeltjes buiten onze gebiedsgrenzen aanvangen.

Voorlopig hebben we nog geen hamsters in de Kevie, maar we inventariseren in gans Tongeren deze nuttige diertjes. Ook de herkolonisatie van de das en de hazelmuis wordt door onze vrijwilligers in Zuid-Limburg opgevolgd.

Op wekelijkse basis monitoren we de tientallen peilbuizen doorheen het reservaat. Vlakdekkende vegetatieopnames, paddenstoelen-, insecteninventarisaties gebeuren om de paar jaar. Zeldzaamheden (planten en vogels) en opvallende veranderingen worden vrijwel dagelijks gerapporteerd via onze nieuwbrief. Jaarlijks doen we met de Kevie mee aan de vogeltrektellingen. We zijn echter ook bekommerd om de natuur buiten ons reservaat en velen onder ons zijn actief lid van de kerkuilenwerkgroep, dassenwerkgroep, hamsterwerkgroep en dergelijke van LIKONA.

Monitoring Gegevens

Als er monitoring gegevens nodig zijn, kunt u deze ook opvragen. Wij hebben een formulier wat u moet invullen met gegevens. Zodra dit formulier naar ons verzonden is, krijgt u, als we de gegevens hebben, deze toegezonden.

Zijn jullie een externe partij die een monitoring hebben uitgevoerd? Stuur ons dan een e-mailtje met de gegevens. Dat waarderen we enorm!

Wenst u een gegidste wandeling?

Met uw bedrijf, school of vereniging? Contacteer ons voor de mogelijkheden
Reserveer gidsContact