De Meerssen

De Meerssen

Het Groot,- en het Klein Meers, unieke venige depressies met uitgestrekte, golvend gouden rietvelden, slechts worden onderbroken door een donkergroen elzeneilandje. Wanneer de zon gedurende de dag het moeras koestert componeren de Rietgors, Rietzanger en Spotvogel hun eigen symfonie op de hoogste toppen van de wuivende halmen. Zodra echter de laatste zonnenstralen beginnen te falen, vervagen de Meersen in dichte nevelpakketten. De idyllische zang van de Nachtegaal tegen de vochtig-warme achtergrond schept een irreƫl sfeerbeeld van tropische moerassen.

Het beheer

De meer dan 20 ha grote rietvelden worden periodiek gemaaid om de samenstelling van de plaatselijke vegetatie en de kwaliteit van het Riet te garanderen. Blokken tot 3 ha worden om de 5 jaar gemaaid met afvoer van maaisel. De periode van maaien gebeurt -gelet de plaatselijke terreinomstandigheden- in de winter na de eerste lange vorstperiode. Delen van het riet omheen de wilgenbosjes worden langer onbeheerd gelaten om steeds voldoende hoeveelheden oud riet te behouden.

Het beheer

Tussen de Moeraspirea, Gele lis, Riet, Grote egelskop, Grote wederik en Kattestaart broeden de Sprinkhaanrietzanger, Rietzanger, Bruine kiekendief, Rietgors en Blauwborst. De Blauwe kiekendief zien we iedere winter weer.
Wie goed zoekt vindt er Rietorchis naast Wolfspoot, Grote watereppe, Oeverzegge, Voszegge, Zwarte zegge en Moeraszegge.

Wenst u een gegidste wandeling?

Met uw bedrijf, school of vereniging? Contacteer ons voor de mogelijkheden
Reserveer gidsContact