Het mooiste stukje natuur

van droog Haspengouw

Wandelpaden in de Kevie

De wandelpaden in De Kevie zijn 365 dagen per jaar toegankelijk. Onze vrijwilligers houden deze paden zo goed als mogelijk gebruiksvriendelijk. Maar het kan altijd gebeuren dat er een probleem is. Overhangende takken, onkruid, brandnetels etc. Mocht u dit aantreffen, contacteer ons dan, en wij gaan dit zo snel mogelijk oplossen.

Respecteer de natuur, laat uw honden niet los (er is een losloopweide voorzien aan de ingang van ons reservaat). Gooi geen afval. Er staan genoeg prullenbakken. En nog een idee, mocht u wat aantreffen, laat het dan niet liggen, neem het mee en gooi het in een prullenbak. Zo dragen we allemaal ons steentje bij.

Waar

Parking Oude Blaarstraat

De vaste aankomst en vertrekplaats voor wandelingen of gegidste wandelingen de parking Oude Blaarstraat.

Vertrek is steeds voorzien aan de parking Oude Blaarstraat 5. GPS-coördinaten: 50°46’37”N, 5°28’34”E.)

Wanneer

Tweemaandelijkse wandelingen

De tweemaandelijkse wandelingen vinden plaats op februari – april – juni – september – november. Het vertrek is voorzien om 14.00 uur.

Wie

Elke wandel,- of natuurliefhebber

Echt iedereen is welkom. Wandel eens mee met een ervaren gids.

Uitleg wandelpaden

Hieronder staan al onze wandelpaden. Elke wandeling biedt een andere, unieke, kijk op ons natuurreservaat. Daarnaast staat bij elke wandeling ook wat u zou kunnen aantreffen.

Indien het slecht weer is kunt u best laarzen of wandelschoenen aan doen.

Het onderhoud aan de wandelpaden is vrijwilligerswerk. Ziet u vuil liggen, neem dit dan mee en gooi het in de prullenbakken.

Beemdenwandeling (2,6 kilometer)

Toegankelijkheid

De Beemdenwandeling is toegankelijk, ze loopt langs en door De Beemden. Ze is aangeduid met een oranje driehoek op de signalisatiepalen. De totale afstand is 2,6 kilometer.

Beschrijving van het gebied

De Beemden bestaan uit een mozaiek van vochtige hooi- en weilandjes, een uitbundige bloemenpracht elk omzoomd door dichte meidoornhagen boordevol leven. De tijd schept in een eindeloze cyclus de percelen tot een onuitputtelijk palet. Velden van schuchter-witte Knolsteenbreek transformeren via een uitbundig spektakel van glanzend gele Dotterbloemen, radiaal-roze Echte koekoeksbloemen en betoverend blauwe Weideklokjes tot een sereen-rood tapijt van Brede orchis, Gevlekte orchis en Vleeskleurige orchis.

Dieren en planten

De volgende plantjes kunnen op vele percelen in de Beemden worden aangetroffen (afhankelijk van het seizoen): Hazezegge, Ruige zegge, Brede orchis, Kleine ratelaar, Groot streepzaad, Knolsteenbreek, Adderwortel, Kruipend zenegroen, Slanke sleutelbloem, Knoopkruid, Beemdlangbloem, Hongaars havikskruid, Grote vossestaart, Margriet, Wilde bertram, … Als achtergrondkoor dienen de Grauwe gors, Geelgors, Boerenzwaluw, Wielewaal, Patrijs, Grote bonte specht, Boomkruiper, en dergelijke. De Slechtvalk jaagt er vaak. Wie vroeg opstaat kan de Das, Hamster of Hazelworm aantreffen. De latere bezoekers worden verwelkomd door Oranjetipje, Koninginnepage en Dagpauwoog.

Natuurbeheer

Het beheer van de Beemden valt voornamelijk onder de noemer van ´hooilandbeheer met eventuele voor- en/of nabeweiding´. Een algemene doelstelling is het laten afnemen van de produktie aan biomassa om het samenleven van meerdere plantensoorten mogelijk te maken.
Zowel het hooien als de nabegrazing worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met lokale landbouwers en paardenhouders.

 

Beschrijving wandelroute

tip 16 Wij raden wel aan om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.

  • Beemdenwandeling: 2,6 km (toegankelijk)
  • Signalisatie : (oranje driehoek) oranje driehoek

Vanop de parking langs de Oude Blaarstraat ga je onder de spoorweg door. Je slaat onmiddellijk rechtsaf langs de spoorweg. Na een afstand van 300

steenbreker

steenbreker

meter kom je aan de “steenbreker” (foto) een relict uit de Eerste Wereldoorlog. Links zie je beemden, periodiek begraasd door Galloways.

Voor droge voeten werd een knuppelpad voorzien. Aan de Neremweg, 250m verder, sla je linksaf en je vervolgt je weg langs de akkers en de de Netbeemden.

Na een 750m kom je aan het fietspad naar Nerem (een oude spoorwegzate in de richting van Maastricht). Vanaf dit punt delen we het pad met fietsende medegebruikers. We slaan links af terug richting Tongeren. Het fietspad afwandelend, komen we na 800m opnieuw uit aan de splitsing met de Oude Blaarstraat.

Onderweg vinden we rechts een pad (na 300m),en 50m verder op dit pad zien we een educatieve poel, waar de schoolgaande jeugd geregeld wateronderzoek verricht. Terug op het fietspad, een 100m voor de splitsing, bevindt zich een picnickweide.

Ga links op de splitsing, 200m verder bereiken we terug de parking waar de wandeling begon.

Molenwandeling (5,3 kilometer)

 

Kevie gele wandeling

 Beschrijving wandelroute

tip 16 Wij raden wel aan om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.

  • Molenwandeling: 5,3 km (toegankelijk)
  • Signalisatie : (gele bol) gele bol

Vertrekpunt : parking Oude Blaarstraat 5

(GPS-coördinaten : 50°46’37″N, 5°28’34″E)

Vanop de parking langs de Oude Blaarstraat ga je onder de spoorweg door. Na een afstand van 200 meter kom je aan het fietspad. Dit is tevens de plaats waar de oude spoorwegzate vertrekt in de richting van Maastricht. Over een afstand van 800 meter blijven we voortwandelen tussen de hoge populieren over de niet verharde Oude Blaarstraat tot op de brug over de rivier de Jeker.

Blaarmolen

Blaarmolen

Direct na de brug ga je rechts en volg je het pad tot aan de houten brug. Hier nemen we links en blijven we langs het water over een afstand van 500m wandelen.

Voorbij de boerderij volgen we de Oude Blaarstraat, een verharde weg, tot aan de Blaarmolen.

Aan het kruispunt houden we rechts aan. we volgen de Kevieweg en na 300m gaan we naar rechts een onverharde weg op. Deze blijven we volgen over een afstand van 100m. Via de stichel volgen we de rechts de Jeker over 400 meter, zien we rechts een kijkwand en bereiken we een houten brug.

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

De Jeker werd hier terug in zijn oorspronkelijke bedding gelegd. Enkele meanders getuigen hiervan. Een beverfamilie laat hier ook talrijke sporen na. Over een afstand van 1 km stappen we vervolgens langs de Jeker (collectordijk) op.

Onderweg passeren we links over de Jeker het kasteelpark van Scherpenberg en rechts biedt een uitkijkhut (foto) ons de mogelijkheid om een blik te werpen op de Kevie, het centrale deel van het reservatencomplex. Via een poortje en een houten landbouwbrug bereiken we links opnieuw de brug over de Jeker.

Van hieruit nemen we dezelfde weg die bij de aanvang van de wandeling gevolgd werd terug naar de parking.

 

Keviewandeling (8,0 kilometer)

 

Kevie rode wandeling

 Beschrijving wandelroute

tip 16 Wij raden wel aan om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.

  • Keviewandeling: 8,0 km (toegankelijk)
  • Signalisatie : (rood vierkant) signalisatie

Vertrekpunt : parking Oude Blaarstraat 5

(GPS-coördinaten : 50°46’37″N, 5°28’34″E)

 

steenbreker

steenbreker

Vanop de parking langs de Oude Blaarstraat ga je onder de spoorweg door. Je slaat onmiddellijk rechtsaf langs de spoorweg. Na een afstand van 300 meter kom je aan de “steenbreker” (foto) , een relict uit de Eerste Wereldoorlog. Links zie je beemden, begraasd door Galloways. Voor droge voeten werd een knuppelpad voorzien. Aan de Neremweg, sla je linksaf en je vervolgt je weg langs de akkers en de Netbeemden.

Na een 1000m kom je aan het fietspad naar Nerem (een oude spoorwegzate in de richting van Maastricht). Hier nemen we rechts het fietspad. Vanaf dit punt delen we het pad met fietsende medegebruikers. Een rustige wandeling van 1,7km leidt ons naar het kerkdorpje Nerem. Onderweg 900m verder aan onze linkerzijde treffen we het kasteel en park Scherpenberg, het niet-zichtbare kasteel is nog steeds bewoond.

Tinfabriek Nerem

Tinfabriek nu een loftencomplex Nerem

Verderop, 500m, bevindt zich aan onze rechterzijde de achterkant van de voormalige tinfabriek, nu een loftencomplex (foto rechts).

We wandelen over het Neremplein (café’s) (foto links) met rechts het kasteel Riskin (foto links). We volgen over 150m de Neremweg, steken de Jeker over en nemen onmiddellijk links de verharde weg. Met de Jeker aan onze linkerzijde (foto onder) vervolgen we onze weg.

Na een 500m zien we terug de eerste woningen. We hebben ondertussen iets meer dan 4 km afgelegd. Aan het kruispunt, 400m verder, in het deel De Keer´in de gemeente Mal houden we links aan en volgen de verharde weg tussen de wilgen en lijsterbessen naar het waterzuiveringsstation van Tongeren.

Vanaf hier hebben we een prachtig zicht op enkele nieuwe aangelegde meanders (foto). We passeren een hek met een stichel, die de Galloways binnen het seizoensbegrazingsgebied houdt en onze wandelaars doorlaat. Let op! Beversporen. Nogmaals 100m verder draait de weg 90° naar rechts. Aan de linkerkant bevindt zich een kijkwand. Even verder slaan we links af en volgen over een afstand van 400 meter de loop van de Jeker.We nemen links de Kevieweg. We zijn nu in het gehucht Blaar.

300m verder bewonderen we aan onze linkerzijde de Blaarmolen (foto). We houden links aan, volgen
de Oude Blaarstraat, laten 2 houten landbouwbruggen links liggen en 400m verder bereiken we de brug over de Jeker (foto). We gaan over de brug en al wandelend op de onverharde Oude Blaarstraat en tussen een dreef van hoge populieren bereiken we na 1.6km terug ons vertrekpunt, de parking aan de spoorwegbrug.

 

Jekerwandeling (6,7 kilometer)

 

Kevie wandeling groen / blauw

 Beschrijving wandelroute

tip 16 Wij raden wel aan om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.

  • Jekerwandeling: 6,7 km (toegankelijk)
  • Signalisatie : (blauw / groene bewegwijzering)

Vertrekpunt : parking Oude Blaarstraat 5

(GPS-coördinaten : 50°46’37″N, 5°28’34″E)

Vanop de parking langs de Oude Blaarstraat ga je onder de spoorweg door. Je slaat onmiddellijk rechtsaf langs de spoorweg. Na een afstand van 300 meter kom je aan de “steenbreker” , een relict uit de Eerste Wereldoorlog. Links zie je beemden, begraasd door Galloways. Voor droge voeten werd een knuppelpad voorzien.

Aan de Neremweg, sla je linksaf en je vervolgt je weg langs de akkers en de Netbeemden. Na een 1000m kom je aan het fietspad naar Nerem (een oude spoorwegzate in de richting van Maastricht). Vanaf dit punt delen we het pad met fietsende medegebruikers. We slaan links af terug richting Tongeren over een afstand van 300m en nemen vervolgens het pad aan onze rechterzijde. Aan onze linkerzijde zien we een educatieve poel, waar de schoolgaande jeugd geregeld wateronderzoek verricht.

Op het einde van dit pad nemen we naar rechts, steken de Jekerbrug over. Hier nemen we links en blijven we langs het water over een afstand van 300m wandelen. Voorbij de boerderij volgen we verder de Oude Blaarstraat, een verharde weg, tot aan de Blaarmolen. Aan het kruispunt houden we rechts aan.

We volgen de Kevieweg en na een 300m gaan we naar rechts een onverharde weg op. Deze blijven we volgen over een afstand van 100m. Via de stichel volgen we rechts de Jeker over een afstand van 400m, zien rechts een kijkwand en bereiken we een houten brug. De Jeker werd hier terug in zijn oorspronkelijke bedding gelegd. Enkele meanders getuigen hiervan. Een beverfamilie laat hier ook talrijke sporen na. Over een afstand van 1 km stappen we vervolgens langs de Jeker (collectordijk) op.

Onderweg passeren we links over de Jeker het kasteelpark van Scherpenberg en rechts biedt een uitkijkhut ons de mogelijkheid om een blik te werpen op de Kevie, het centrale deel van het reservatencomplex.

Via een poortje en een houten landbouwbrug bereiken we links opnieuw de brug over de Jeker. We gaan over de brug. Als we rechts langs de Jeker inslaan breiden we de wandeling uit met een 300m.

Zoniet, wandelen we verder op de verharde Oude Blaarstraat en tussen een dreef van hoge populieren over een afstand van 1.6km bereiken terug ons vertrekpunt, de parking aan de spoorwegbrug.

Heeft u een vraag of opmerking over één van onze wandelingen of wandelpaden? Aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen.

10 + 13 =

Uw donatie zal goed besteed worden.

Reserveer gidsDoneer