Natuurbouw

Natuurbouw

Scheppen

Nieuwe natuur bijmaken, het scheppen van iets nieuws is steeds weer een enorme uitdaging. Dit vereist inzicht, durf en creativiteit.

Wij hebben de laatste jaren talrijke poelen aangelegd, moerasgebieden gecreërd door de waterhuishouding te veranderen, nieuwe hooilanden hebben we bekomen door populierenkap, houtkanten, knotwilgenrijen en bossen aangeplant enz…

Een handje helpen…

Natuur kan veel zelf, maar soms gaat het wat sneller als je de natuur een ´handje helpt´. In samenwerking met provinciale en gewestelijke overheden kunnen ook grotere projecten worden uitgevoerd, zoals de aanleg van 20 poelen verspreid in de Kevie, de aanleg van grote bosoppervlaktes en dergelijke. Ook projecten als het graven van grachtjes voor het vergroten van de oppervlakte aan oevers, het bouwen van dammen om de waterstand te verhogen, het aanplanten van hagen en houtkanten worden frequent uitgevoerd.

Wenst u een gegidste wandeling?

Met uw bedrijf, school of vereniging? Contacteer ons voor de mogelijkheden
Reserveer gidsContact