De Beemden

De Beemden

De Beemden bestaan uit een mozaiek van vochtige hooi- en weilandjes, een uitbundige bloemenpracht elk omzoomd door dichte meidoornhagen boordevol leven. De tijd schept in een eindeloze cyclus de percelen tot een onuitputtelijk palet. Velden van schuchter-witte Knolsteenbreek transformeren via een uitbundig spektakel van glanzend gele Dotterbloemen, radiaal-roze Echte koekoeksbloemen en betoverend blauwe Weideklokjes tot een sereen-rood tapijt van Brede orchis, Gevlekte orchis en Vleeskleurige orchis.

Het beheer

Het beheer van de Beemden valt voornamelijk onder de noemer van ┬┤hooilandbeheer met eventuele voor- en/of nabeweiding┬┤. Een algemene doelstelling is het laten afnemen van de produktie aan biomassa om het samenleven van meerdere plantensoorten mogelijk te maken.
Zowel het hooien als de nabegrazing worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met lokale landbouwers en paardenhouders.

Het beheer

De volgende plantjes kunnen op vele percelen in de Beemden worden aangetroffen: Hazenzegge, Ruige zegge, Brede orchis, Kleine ratelaar, Groot streepzaad, Knolsteenbreek, Adderwortel, Kruipend zenegroen, Slanke sleutelbloem, Knoopkruid, Beemdlangbloem, Hongaars havikskruid, Grote vossestaart, Margriet, Wilde bertram, … Als achtergrondkoor dienen de Grauwe gors, Geelgors, Boerenzwaluw, Wielewaal, Patrijs, Grote bonte specht, Boomkruiper, en dergelijke. De Slechtvalk jaagt er vaak. Wie vroeg opstaat kan de Das, Hamster of Hazelworm aantreffen. De latere bezoekers worden verwelkomd door Oranjetipje, Koninginnepage en Dagpauwoog.

Wenst u een gegidste wandeling?

Met uw bedrijf, school of vereniging? Contacteer ons voor de mogelijkheden
Reserveer gidsContact