Het Hardel

Het Hardel

Waar de Beemdvegetatie openlijk in de zengende zon koestert, hult het Hardel zich in duistere tinten van grijs. De dominerende bomen onderscheppen het verlichting brengende zonlicht en slechts enkele overmoedige stralen doorbreken de bladbarricade om uiteen te spatten tegen de donkergroene kruinen van de broekbosjes. De vrijwel continue vochtig-schemerige dreiging huisvest een verborgen plantenleven met Gevlekte aronskelk, Muskuskruid en Breedbladige wespenorchis.

Het beheer

Hier wordt geopteerd om het populierenbestand verder af te bouwen, waardoor een meer open valleikarakter met beekbegeleidende bossen tot stand kan komen. Na het kappen komen vele percelen in aanmerking voor spontane herbebossing. Op de overgangen tussen de hoger wordende kruidenvegetatie en de moerasbossen, wordt geopteerd voor een ruigtestrook. Deze stroken fungeren als refugium en corridor voor diverse fauna-elementen.

Het beheer

De grootste waarden van het Hardel situeren zich op het gebied van zwammen. Het is de unieke vindplaats voor de Benelux van Pluteus mammifer. Ook de aangetroffen Schubbige oesterzwam, Vale knolvezelkop, Eiken weerschijnzwam, Grauwgroene hertenzwam, Gele kussentjeszwam, zijn allen zeldzame tot zeer zeldzame soorten.
Als diersoorten moeten de Bosuil, Boomvalk, Wielewaal, Boomklever en de Vos vermeld worden.

Wenst u een gegidste wandeling?

Met uw bedrijf, school of vereniging? Contacteer ons voor de mogelijkheden
Reserveer gidsContact