De Kevie

De Kevie

De Kevie, een kloppend hart in het Park van de Oostelijke Jeker, omhelst een bont conglomeraat van verlaten vochtige hooilanden, naadloos overgaand in vegetatierijke moerassen en rivierbegeleidende valleibossen. Doorheen deze uniek interagerende legpuzzel etsen dichte houtkanten, eeuwenoude knotwilgen en glasheldere poeltjes en slootjes hun eigen verhaal.

Het beheer

Het centrale deel van het natuurgebied, genaamd ‘de Kevie’, wordt het ganse jaar rond begraasd door een kudde Konikpaarden. De gedragspatronen van deze dieren tekenen zich duidelijk af in het 35 ha grote landschap. De zeer rijke leemgrond biedt een groeibodem voor een uitbundige plantengroei die door de impact van de dieren een natuurlijk vlekkenpatroon vormt. Spontane wilgenopslag wordt in de winter sterk aangevreten, plassen worden opengehouden, ontschorste en omgeduwde bomen zorgen voor dood hout.

Het beheer

De volgende plantjes worden onder andere in de Kevie aangetroffen: Grote waterweegbree, Oeverzegge Voszegge, Zwarte zegge, Grote kattestaart, Dotterbloem, Waterviolier, Watermunt, Zomprus, Blaartrekkende boterbloem, Koningskaars, Klein muursterretje, Broedknopje, Kleine-, Slanke- en Gladde haarmuts, Nerfbroedkorrelsterretje, … Ook de Stekelige stuifzwam en de Duifrussula zijn het vermelden waard.
Rond de Blaarmolen broeden de Huis- en boerenzwaluw. Ook Spotvogel, Braamsluiper en Gierzwaluw zijn vaste gasten.
In de plassen komt de Kamsalamander voor naast de Kleine en Alpenwatersalamander.

Wenst u een gegidste wandeling?

Met uw bedrijf, school of vereniging? Contacteer ons voor de mogelijkheden
Reserveer gidsContact