Samenwerken

Het behouden van de waardevolle natuurgebieden is natuurlijk ook zeer belangrijk. Samenwerking met de andere open-ruimte gebruikers zoals de recreanten, de landbouwers en de jagers, zoeken we steeds naar de meest optimale methode om de natuur te behouden.
Dit kan gebeuren door aankoop, door huur of pacht en dergelijke.

Sinds onze werkgroep in Tongeren actief begon hebben wij in de loop der jaren meer dan 135 ha (hectare) veilig gesteld.

Veiligstellen van natuur, natuurbehoud, kan op verschillende manieren. Naast aankoop, huur en andere vormen van ververving, doelen wij voornamelijk op educatie, sensibilisatie en samenwerking. Zo hebben we een zeer goede verstandhouding met de lokale landbouwers, de jagers en recreatieve verenigingen. Jaarlijks worden er in de Kevie eindwerken gemaakt vanuit de lokale land- en tuinbouwonderwijscentra. Ook de samenwerking met onze overheidspartner, AMINAL afdeling Natuur, is uitermate positief.