green facebook icon Bezoek ons op Facebook  

Bezoek ons op YouTube youtube3 

 

herfst banner

 

Toegankelijkheid

De Beemdenwandeling is toegankelijk, ze loopt langs en door De Beemden. Ze is aangeduid met een oranje driehoek op de signalisatiepalen. De totale afstand is 2,6 kilometer.

Beschrijving van het gebied

De Beemden bestaan uit een mozaiek van vochtige hooi- en weilandjes, een uitbundige bloemenpracht elk omzoomd door dichte meidoornhagen boordevol leven. De tijd schept in een eindeloze cyclus de percelen tot een onuitputtelijk palet. Velden van schuchter-witte Knolsteenbreek transformeren via een uitbundig spektakel van glanzend gele Dotterbloemen, radiaal-roze Echte koekoeksbloemen en betoverend blauwe Weideklokjes tot een sereen-rood tapijt van Brede orchis, Gevlekte orchis en Vleeskleurige orchis.

Dieren en planten

De volgende plantjes kunnen op vele percelen in de Beemden worden aangetroffen: Hazezegge, Ruige zegge, Brede orchis, Kleine ratelaar, Groot streepzaad, Knolsteenbreek, Adderwortel, Kruipend zenegroen, Slanke sleutelbloem, Knoopkruid, Beemdlangbloem, Hongaars havikskruid, Grote vossestaart, Margriet, Wilde bertram, ... Als achtergrondkoor dienen de Grauwe gors, Geelgors, Boerenzwaluw, Wielewaal, Patrijs, Grote bonte specht, Boomkruiper, en dergelijke. De Slechtvalk jaagt er vaak. Wie vroeg opstaat kan de Das, Hamster of Hazelworm aantreffen. De latere bezoekers worden verwelkomd door Oranjetipje, Koninginnepage en Dagpauwoog.

Natuurbeheer

Het beheer van de Beemden valt voornamelijk onder de noemer van ´hooilandbeheer met eventuele voor- en/of nabeweiding´. Een algemene doelstelling is het laten afnemen van de produktie aan biomassa om het samenleven van meerdere plantensoorten mogelijk te maken.
Zowel het hooien als de nabegrazing worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met lokale landbouwers en paardenhouders.

 

Beschrijving wandelroute

Beemdenwandeling klein

 

Beemdenwandeling (2,6 kilometer)

tip 16 Wij raden wel aan om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.

 • Beemdenwandeling: 2,6 km (toegankelijk)
 • Signalisatie : (oranje driehoek) oranje driehoek

 

Vanop de parking langs de Oude Blaarstraat ga je onder de spoorweg door. Je slaat onmiddellijk rechtsaf langs de spoorweg. Na een afstand van 300 meter kom je aan de "steenbreker" (foto) een relict uit de Eerste Wereldoorlog. Links zie je beemden, begraasd door Galloways. Voor droge voeten werd een steenbreker kleinknuppelpad voorzien. Aan de Neremweg, 250m verder, sla je linksaf en je vervolgt je weg langs de akkers en de de Netbeemden.

 

Na een 750m kom je aan het fietspad naar Nerem (een oude spoorwegzate in de richting van Maastricht). Vanaf dit punt delen we het pad met fietsende medegebruikers. We slaan links af terug richting Tongeren. Het fietspad afwandelend, komen we na 800m opnieuw uit aan de splitsing met de Oude Blaarstraat.

 

Onderweg vinden we rechts een pad (na 300m),en 50m verder op dit pad zien we een educatieve poel, waar de schoolgaande jeugd geregeld wateronderzoek verricht. Terug op het fietspad, een 100m voor de splitsing, bevindt zich een picnickweide. Links op de splitsing, 200m verder bereiken we terug de parking waar de wandeling begon.

Gedragsregels

 • Honden aan de leiband (gebruik de losloopweide)
 • Op de uitgestippelde paden blijven
 • Geen sluikstort (papiertjes, flessen, groenafval)

Andersvalidenpad toegankelijk voor:

 • Voetgangers
 • Rolstoelgebruikers
 • Kinderwagens

Niet toegankelijk voor:

 • Ruiters
 • (Brom)fietsers

 

Activiteiten

Maandelijkse wandelingen

 • Iedere eerste zondag van de maand
 • Onder begeleiding van een gids (gratis)
 • Samenkomst op de parking
 • Tijd: 14.00 uur

Gegidste afspraken

Beheerswerken

 • Iedere eerste zaterdag van de maand
 • Samenkomst beheerslokaal
 • Tijd: 09.00 uur

 

 

Inloggen