green facebook icon Bezoek ons op Facebook  

Bezoek ons op YouTube youtube3 

 

herfst banner

.be">
.be

Bron: http://tongeren.be/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2016/De_Jeker_in_stroomversnelling

Tongeren verdient beter dan een gedempte Jeker waarop parkings en straten zijn aangelegd. Een open Jeker zal een enorme impact hebben op de uitstraling van onze stad en op de woonkwaliteit. Een open Jeker maakt de stad groter en gezelliger. Het is de logische stap in de verdere stadsontwikkeling. Een ingrijpende stap, maar een stap die alle andere belangrijke troeven van Tongeren naar een hoger niveau tilt.

Zonder de Jeker was er van Tongeren geen sprake

Het traject van de Jeker is amper 55 kilometer lang, van de oorsprong tot de monding in de Maas. De landbouwcultuur in de vallei gaf aanleiding tot het ontstaan van Tongeren en Maastricht. De rivier was destijds voor beide steden van levensbelang, als bron van relatief schoon water en als verdedigingsmiddel. Later werd de Jeker echter gebruikt als open riool. Daarom werd in de jaren ’50 de rivier gedempt. Een historische vergissing, zo blijkt. En die wordt nu rechtgezet. De Jeker wordt terug opengelegd, niet meer voor drinkwater en bescherming, maar als bindmiddel tussen stadsdelen.

De Jeker verbindt

De nieuwe Jeker zal stromen van De Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, stadspark De Motten en de wijken rond De Motten. Hij verbindt als het ware de Kevie met De Velinx, oftewel natuur met cultuur.

Door een gepaste aankleding van de oevers en een uitgekiende indeling van het park zal de Jeker verschillende stadsdelen verenigen. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Binnen het stadspark worden ‘kamers’ ingericht met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. In de actieve zones is er ruimte voor sport en spel, de luwe zones zullen uitnodigen tot rust en ontspanning. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden de delen van het park.

Zuiver water

In het park is het water een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element. Het stromende water bepaalt in grote mate de beleving. Dat water zal proper zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zorgt voor gescheiden opvang en afvoer van rioolwater naar zuiveringsinstallaties. De nieuwe Jeker wordt zo ontworpen dat het afgekoppelde regenwater veilig uit de stad geraakt zonder overstromingen te veroorzaken.

De harde en zachte kant

Een rivier door een park leiden is één zaak, alles harmonieus integreren in de stad is niet altijd zo eenvoudig. Om de ruimtes echt met elkaar te verbinden, moeten er naast het netwerk van paden ook nieuwe wegen en verbindingen komen. De rand van de Jeker aan de kant van de binnenstad een harde stenen wand. De kant van het park krijgt als contrast een zachtere inrichting met natuurlijke bermen.

Rust en ruimte in verkeersluw gebied

Het park en de rand met de benedenstad worden verkeersluwer. De bestaande parkings verhuizen naar de randen van het park, maar het aantal parkeerplaatsen blijft behouden. Er komt een lus met éénrichtingsverkeer in tegenwijzerzin van de Albertwal via de Kastanjewal, de Looiersstraat en de Luikerstraat. Voorsorteerstroken zorgen voor een vlottere aansluiting op de Luikersteenweg en Albertwal. Er komen twee verkeersplateaus en een Kiss & ride ter hoogte van de schoolomgeving. De Kastanjewal wordt volledig verkeersvrij en krijgt zo de kans om uit te groeien tot een promenade langs de Jeker.

 

 

 

Gedragsregels

 • Honden aan de leiband (gebruik de losloopweide)
 • Op de uitgestippelde paden blijven
 • Geen sluikstort (papiertjes, flessen, groenafval)

Andersvalidenpad toegankelijk voor:

 • Voetgangers
 • Rolstoelgebruikers
 • Kinderwagens

Niet toegankelijk voor:

 • Ruiters
 • (Brom)fietsers

 

Activiteiten

Maandelijkse wandelingen

 • Iedere eerste zondag van de maand
 • Onder begeleiding van een gids (gratis)
 • Samenkomst op de parking
 • Tijd: 14.00 uur

Gegidste afspraken

Beheerswerken

 • Iedere eerste zaterdag van de maand
 • Samenkomst beheerslokaal
 • Tijd: 09.00 uur

 

 

Inloggen